fbpx
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej „Dramma per musica”

Wykład popularnonaukowy: Niewidzialne zakonnice i lekcje muzyki w rozmównicy

Festiwal Dramma per Musica 2022 ONLINE
4-13 listopada 2022 r.

„Niewidzialne zakonnice i lekcje muzyki w rozmównicy”

O miłości do muzyki i walce o jej miejsce w żeńskich klasztorach w północnych Włoszech w XVII wieku opowiada Aleksandra Brzóskowska, doktorantka paryskiej Sorbony.

 

Nagranie:
24.10.2022, Biblioteka Instytutu Muzykologii UW

Upublicznienie:
8.11.2022 w kanałach społecznościowych Stowarzyszenia

 

„Muzyka dawna: od odkrycia do wydania i wykonania. Edycje muzykolożek w Monumenta Musicae in Polonia”

Opowiada dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 

Nagranie:
29.11.2022, Biblioteka Instytutu Muzykologii UW

Upublicznienie:
28.12.2022 w kanałach społecznościowych Stowarzyszenia