fbpx
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej „Dramma per musica”

Skarby kłodzkich jezuitów – Józef Bolechowski

Józef Bolechowski / Josef Bolehovský 1743-1811

Józef Bolechowski, a właściwie Josef Bolehovský, urodził się w 1743 r. w Kostelcu nad Orlicą (Czechy). Był tam organistą, kantorem, nauczycielem i z pewnością kompozytorem: jego dzieła wykonywano w kościołach i klasztorach wielu śląskich miast, a także Poznania, Częstochowy, Gniezna, Pragi i Brna. Przez kilka lat przebywał także na terenie Siedmiogrodu. Zmarł w 1811 r. Do dzisiejszych czasów dotrwały kopie i odpisy jego kompozycji – 11 mszy, 6 litanii i arii maryjnych oraz jednego Requiem, które znaleźć można w archiwach Śląska i Wielkopolski, na Jasnej Górze, a także w Czechach, Niemczech, na Słowacji i Węgrzech. Jezuickie archiwa w Kłodzku, kryjące najbogatszy i najciekawszy zbiór dzieł Józefa Bolechowskiego, od lat są przedmiotem zainteresowania muzykologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Ich badania stworzyły po ponad 200 latach możliwość wykonywania dzieł tego kompozytora.

26 czerwca 2019 r. w kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku, wraz z czeską orkiestrą Musica Florea i solistami Joanną Radziszewską, Moniką Korybalską, Hasanem El-Dunia, Marianem Krejcikiem, zaprezentowaliśmy po raz pierwszy od ponad 200 lat dzieła Józefa Bolechowskiego. Dla Litanii D-dur oraz Requiem F-dur było to współczesne prawykonanie, jedynie po Mszę C-dur sięgnęła przed 30 laty Warszawska Opera Kameralna.

Wstęp wolny zapewnił udział ok. 250 osób, w tym przedstawicieli lokalnego środowiska kultury. Przeprowadzona transmisja internetowa na naszym profilu facebook zgromadziła ok. 1500 osób.

Koncert został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca,
  • Powiatu Kłodzkiego,
  • Uniwersytetu Warszawskiego.

Współorganizatorami wydarzenia byli Kłodzki Ośrodek Kultury i Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.

Program koncertu:

Józef Bolechowski / Josef Bolehovský (1743-1811)

Litania Lauretana ex D    POSŁUCHAJ
soli SATB, coro SATB, violini 1&2, viola, clarini 1&2, basso continuo (organo, cello, contrabasso, fagotto)

Requiem ex F    POSŁUCHAJ
soli SATB, coro SATB, violini 1&2, corni in F 1&2, basso continuo (organo, cello, contrabasso, fagotto)

Missa ex C     POSŁUCHAJ
soli SATB, coro SATB, violini 1&2, viole 1&2, [flauti 1&2], clarini 1&2, corni in F 1&2, basso continuo (organo, cello, contrabasso, fagotto)

Prezentowane utwory nie zostały dotychczas wydane drukiem – Chór Collegium Musicum UW, z racji współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, dysponuje tym materiałem na wyłączność. Dostępnie jest wydanie partytur Litanii i Requiem, lecz ma ono formę przeznaczoną raczej do celów naukowych. Materiały orkiestrowe, przygotowane do prawykonania tych dzieł, pozostają w wyłącznej dyspozycji Chóru Collegium Musicum UW.

Przeczytaj także:

http://fontesmusicae.pl/towarzystwo-jezusowe/musicalia-collegii-glacensis-societatis-jesu/
http://fontesmusicae.pl/edycje-nutowe-seria-c/

Józef Bolechowski – oferta współpracy