Natalia Reichert

Altowiolistka, pochodzi z rodziny muzycznej. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła pod kierunkiem matki, Magdaleny Szczepanowskiej. W 2010 roku uzyskała dyplom Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Marii Orzechowskiej; w 2011 – dyplom z wyróżnieniem w klasie altówki prof. Piotra Reicherta. W 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem profesorów: K. Chorzelskiego, W. Marschnera, J. Pisarskiego, A. Dumanowskiej, M. Nahajowskiego, G. Lalka, A. Sapiechy, J. Tupczyńskiej, G. Sproge, O. Centurioni, A. McGillivray, E. Guzowskiej, I. Szałaj-Zimak. Jako członkini orkiestr występowała pod kierownictwem W, Kłosiewicza, L. Stawarz, A. Wita, J. Kaspszyka, W. Rajskiego, R. Kabary, A. Klocka, J. Maksymiuka, M. Nałęcza-Niesiołowskiego, B. Bayl’a, F. Haider’a, J. M. Florencio, M. Sompolińskiego. W 2014 roku miała przyjemność uczestniczyć w trasie koncertowej w Niemczech, jako członek Polskiej Filharmonii Kameralnej, wraz z Krystianem Zimermanem. Brała również udział w wystawieniu opery Cud albo Krakowiaki i Górale Jana Stefaniego, pod dyrekcją Władysława Kłosiewicza w ramach programu kształcenia młodych talentów „Akademia Operowa” w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Współpracuje z takimi zespołami jak: Arte dei Suonatori, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Musica Humana 430, Scepus Baroque, Il Tempo, Consortium Sedinum, orkiestrą FAMD, a także ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki Barokowej Dramma per musica. W latach 2015-2018 była także członkiem Zespołu Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Z rożnymi formacjami kameralnymi zdobyła na konkursach ponad 30 nagród. Jest także inspektorem i członkiem zespołu Gradus ad Parnassum wykonującego muzykę dawną na instrumentach historycznych, powstałego w 2012 roku i działającego pod kierownictwem Krzysztofa Garstki.