Missa Votiva

Portfolio Categories: 2017.

Jan Dismas ZELENKA: MISSA VOTIVA, ZWV 18, koncert oratoryjny

15.09, godz. 20.30 Archikatedra św. Jana

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) – kompozytor i instrumentalista pochodzenia czeskiego, od 1710 roku związany z orkiestrą dworu królów polskich i elektorów saskich, Augusta II i Augusta III, od 1729 roku kapelmistrz tej orkiestry. Na dwuwyznaniowym drezdeńsko-warszawskim dworze odpowiadał za komponowanie muzyki do świąt i nabożeństw katolickich, stąd możemy być pewni ówczesnych wykonań jego dzieł w Warszawie. „Missa votiva” ZWV 18 została skomponowana w 1739 r. jako wotum kompozytora po przeżytych ciężkich chorobach, których doświadczał przez kilka lat. Wdzięczność za przywrócone zdrowie wyrażona zostało w dziele bogatym w formie, z użyciem różnorodnych środków wyrazowych i całą paletą sztuki kompozytorskiej, którą Zelenka posługiwał się błyskotliwie.

Paulina Tuzińska – sopran
Joanna Lalek – mezzosopran
Przemysław Baiński – tenor
Artur Janda – bas

Royal Baroque Ensemble
Chór Kameralny Collegium Musicum UW

Andrzej Borzym – kierownictwo muzyczne