Małgorzata Feldgebel

Portfolio Categories: Orkiestra i .Royal Baroque Ensemble.

Altowiolistka, skrzypaczka i fidelistka. Od wielu lat zajmuje się propagowaniem i wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych. Jej zainteresowania są bardzo szerokie – gra na fideli i rebeku muzykę średniowieczną a na skrzypcach i altówce repertuar póżniejszych epok. Współpracuje i nagrywa z wieloma zespołami muzyki i tańca dawnego – m.in.Warszawską Operą Kameralną, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Zespołem Tańca Dawnego Pawanilia.