Szymon Józefowski

Szymon Józefowski – fagot, absolwent Wydziału Muzyki Dawnej w Staatliche Hochschule für Musik Trossingen w Niemczech w klasie fagotów historycznych Christiana Beuse i Eckharda Lenzinga. W 2006 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów fletu prostego w klasach Keesa Boeke i Carstena Eckerta, na tym samym wydziale uczelni w Trossingen. Absolwent wydziału Wychowania Muzycznego na Akademi Muzycznej we Wrocławiu (1999 r.).

Już jako student grywał m.in. z: Akademie fuer Alte Musik/Berlin, Freiburger Barockorchester, Anima Eterna/Brugge, Collegium 1704/Praha. Stale koncertuje w Europie centralnej i zachodniej. Muzykował ze wszystkimi znaczącymi polskimi zespołami muzyki dawnej. Doświadczenie pedagogiczne zdobywał pracując w szkołach muzycznych w Niemczech.