Martyna Pastuszka

pastuszkaZainteresowała się wykonawstwem historycznym w roku 2001. Już od czasów studiów w katowickiej Akademii Muzycznej, ukończonych w 2004 r. jej osobowość artystyczną kształtował zespół Arte dei Suonatori oraz znakomici artyści, z którymi dotychczas współpracowała. Obecnie w swojej działalności artystycznej Martyna Pastuszka łączy rolę solistki, kameralistki oraz muzyka orkiestrowego. W Polsce współpracuje z orkiestrą Arte dei Suonatori, we Francji, z paryską orkiestrą Le Cercle de l’Harmonie oraz Le Concert Lorrain w Metz .

Od roku 2009 jest gościnnym koncertmistrzem i solistką sztrasburskiej orkiestry Le Parlement de Musique pod kier. Martina Gestera oraz praskiej Collegium Marianum. Od 2010 roku jest koncertmistrzem orkiestry Capella Cracoviensis.

W roku 2012 wraz Arturem Malke założyła {oh!} Orkiestrę Historyczną której działalność skupia się głównie na regionie Górnego Śląska zdobywając uznanie i zaproszenia festiwali międzynarodowych.

Wraz z europejskimi zespołami Martyna Pastuszka wzięła udział w wielu nagraniach radiowych i telewizyjnych, a wiele spośród nagranych płyt CD oraz DVD otrzymało wyróżnienia prasy muzycznej oraz zostało entuzjastycznie przyjęte przez międzynarodową krytykę muzyczną. Od 2007 roku prowadzi klasę skrzypiec barokowych Akademii Muzycznej w Katowicach.