Marián Krejčík

Portfolio Categories: Artyści.

Marián Krejčík urodził się w Chrudimiu. Już podczas studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, współpracował z zespołami barokowym: Collegium Marianum oraz Trifolium Musicae,  intensywnie poświęcając się autentycznej interpretacji muzyki dawnej. Jako śpiewak Schola Gregoriana Pragensis, pod kierownictwem Davida Ebena, w którego kursach semiologii uczestniczył na Wydziale Sztuki w Pradze, brał  udział w wielu nagraniach, które otrzymały prestiżowe nagrody w Czechach i za granicą. W latach  2003-2009 studiował śpiew i uzyskał dyplom u Bjorna Waaga a Elisabeth Glauser w  Akademii Muzyki w Bazylei. Podczas studiów uczestniczył ponadto w wielu kursach śpiewu, m.in. pod przewodnictwem Krisztina Laki, Jennifer Larmore i Malin Hartelius.

Marián Krejčík jako solista regularnie koncertuje w całej Europie z  renomowanymi orkiestrami i zespołami,  takimi jak: Basel Sinfonietta, Capriccio Basel, Berner Kammerorchester, Orquesta Sinfonica de Granada, Holland Baroque Society, Le Parlement de Musique, Collegium 1704. W sezonie 2008/2009 zadebiutował jako Melisso w  Alcine GF Haednla w  Hans-Otto-Theater w Poczdamie pod kierunkiem Andrea Marcon. W 2009 roku brał udział w Académie Baroque Européenne d’Ambronay, gdzie odnosił sukcesy, jako Leporello i Papageno pod batutą Martina Gestera. Oprócz muzyki barokowej, która stanowi najistotniejszą część jego repertuaru, chętnie wykonuje też  muzykę romantyczną i współczesną.  W sezonie 2013/14 stał się stałym członkiem zespołu Meiningen Theatre, gdzie śpiewał takie role, jak Papageno w „Czarodziejskim flecie”, Olivier w „Capriccio” Richarda Straussa, Dr. Bartolo w „Cyruliku sewilski” i wiele innych.