MACV

Portfolio Categories: 2016.

Zespół instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej
MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE

macv
Pierwszy w Polsce zespół muzyki dawnej został założony przez Stefana Sutkowskiego w 1957 roku. Od 1993 pracuje pod kierunkiem wybitnego klawesynisty i znawcy muzyki baroku Władysława Kłosiewicza.

Od kwietnia 2015 kierownikiem artystycznym pionu Opera Barok Warszawskiej Opery Kameralnej jest klawesynistka Lilianna Stawarz, związana z tą instytucją od 1991; oprócz współpracy, jako muzyk klawesynista-kameralista, prowadzi od klawesynu i pozytywu dzieła instrumentalne, wokalno-instrumentalne i opery.

Dzisiejsze MACV to już trzecie pokolenie muzyków – zespół stanowią obecnie młodzi artyści mający za sobą specjalistyczne studia na czołowych europejskich uczelniach w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnych epok i posługujący się wyłącznie historycznymi instrumentami bądź ich kopiami. Bardzo bogate i stale powiększające instrumentarium zespołu pozwala na zgodne z wymogami stylu i dawnej praktyki wykonawczej wykonywanie repertuaru od ok. 1600 roku, poprzez dojrzały barok i okres klasyczny, po dzieła wczesnego romantyzmu.

Repertuar i dorobek Zespołu MACV w dzisiejszym kształcie to dziesiątki programów koncertowych muzyki oratoryjnej, wokalno-instrumentalnej i  instrumentalnej oraz około 20 tytułów operowych, w tym wszystkie zachowane opery Claudia Monteverdiego, a także dzieła takich kompozytorów, jak: Jacopo Peri (Euridice), Jean Baptise Lully (Alceste), Michel Pignolet de Montéclair (Jephté), Domenico Scarlatti (Tetide in Sciro), Henry Purcell (Dido and Aeneas), Georg Friedrich Haendel (Rinaldo, Giulio Cesare, Imeneo, Ariodante), Johann Adolf Hasse (Zenobia), Jean Philippe Rameau (Pigmalion) i innych.

Dyskografia MACV obejmuje m.in. 5 dzieł operowych, utwory kompozytorów polskiego baroku (kilkanaście płyt, w tym kompletne nagrania utworów Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Marcina Mielczewskiego, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego, Damiana Stachowicza), a ponadto koncerty na 1, 2 i 3 pianoforte W.A. Mozarta pod dyrekcją Tadeusza Karolaka. Z zespołem współpracowali liczni polscy i zagraniczni znawcy muzyki baroku, m.in. Marie Leonhardt, Nella Anfuso, Richard Wistreich, Wieland Kuijken, Jean-Claude Malgoire, Benjamin Bayl, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Marek Toporowski, Zbigniew Pilch, Marcin Sompoliński.

Wysoko cenieni muzycy tworzący dzisiejszy Zespół MACV są regularnie zapraszani do udziału w projektach koncertowych realizowanych przez inne krajowe i zagraniczne zespoły muzyki dawnej. W 2014 Warszawska Opera Kameralna rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki Barokowej Dramma per Musica, prezentując niewykonywane dotąd w Polsce opery z okresu baroku (G.F. Haendel – Agrippina, Orlando, L. Vinci – Semiramide riconosciuta).

MACV ma okazję występować w najbardziej znanych i cenionych miejscach Warszawy. Są to: Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej przy al. Solidarności, Teatr Królewski w Łazienkach Królewskich, Zamek Królewski, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego (cykl radi/O/pera), Filharmonia Narodowa, a także Kościół Seminaryjny, w którym wykonywane są koncerty muzyki sakralnej,