Maciej Łukaszuk

Maciej Łukaszuk – wiolonczelista specjalizujący się w

wykonawstwie muzyki dawnej. Prowadzi aktywną

działalność koncertową, solową oraz kameralną.

W swoim dorobku ma występy z wieloma zespołami

muzyki dawnej w Polsce i za granicą.

fot. prestigeportrait.pl.