Laila Cathleen Neuman

f6acbb_c62fbe234b59762f5fa4168da0516b4d.png_srb_p_405_538_75_22_0.50_1.20_0Sopran, studiowała w Holandii u Christy Pfelier i Susanny Waleson. Przedtem ukończyła z wyróżnieniem Konserwatorium G. Verdiego w Mediolanie w klasie Margaret Hayward. Swą edukację kontynuwała w Mozarteum w Salzburgu (Breda Zakotnik i Barbara Bonney) w klasie Pieśni i Oratorium, którą ukończyła dyplomem magistra z wyróżnieniem. Zadebiutowała jako  „Second woman” w Dydonie i Eneaszu Purcella, śpiewała także pierwszą partię w „Il Parnaso Confuso” Glucka w Salzburgu, Wiedniu, Aarhus i Kopenhadze. Obecnie współpracuje z Ensemble Esprit, Ensemble La Silva, Het Philadelphus Ensemble (złożoną z członków orkiestry Concertgebouw), Convivio  d’Arte z Janem Čižmářem.