Kamila Guz

Kamila Guz – skrzypce, ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec współczesnych profesor Marii Słubickiej – Podejko, a następnie w klasie skrzypiec barokowych Agaty Sapiechy. Kształciła się również pod kierunkiem tak uznanych skrzypków jak Zbigniew Pilch, Mayumi Hirasaki, Simon Standage czy Enrico Gatti.

W latach 2008 – 2013 była członkiem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, z którą koncertowała w Polsce, Europie i Azji.

Od 2013 roku w centrum jej muzycznych zainteresowań znajduje się wykonawstwo historyczne. Jako kameralistka, koncertmistrz i muzyk orkiestrowy współpracuje ze znakomitymi zespołami muzyki dawnej, takimi jak Wrocławska Orkiestra Barokowa, katowicka {oh!} Orkiestra Historyczna, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Collegium 1704 w czeskiej Pradze czy Fundacja Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie. Koncertując w Polsce i Europie pracuje ze wspaniałymi muzykami, m.in. Jarosławem Thielem, Vaclavem Luksem, Lilianną Stawarz, Martyną Pastuszką, Rubenem Dubrovsky’m oraz Giovannim Antoninim. W 2016 roku wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową i Gabrieli Consort & Players pod dyrekcją Paula McCreesha nagrała oratorium Pory Roku Josepha Haydna.

Od 2014 roku jest członkiem zespołu muzyki dawnej Royal Baroque Ensemble, z którym współtworzy coroczny Festiwal Oper Barokowych Dramma per Musica w Warszawie.

fot. Anton Birula