Jarosław Kopeć

Perkusista. Jest jednym z bardzo nielicznych w Polsce perkusistów specjalizujących się w wykonawstwie historycznym. Jest też poszukiwaczem, rekonstruktorem, kolekcjonerem i znawcą instrumentów perkusyjnych z dawnych epok. Posiada unikalną kolekcję kotłów orkiestrowych z epoki baroku i klasycyzmu, które przywrócił do pełnej sprawności użytkowej i wykorzystuje w działalności koncertowej. Od lat związany z Warszawską Operą Kameralną jest kotlistą zespołu MACV.

Współpracuje z renomowanymi zespołami HIM takimi jak: Wrocławska Orkiestra Barokowa, Goldberg Baroque Ensamble, Gabrieli Consort&Players, Academia Montis Regalis, {Oh!} Orkiestra, Arte Dei Suonatori oraz z licznymi zespołami kameralnymi muzyki historycznej w kraju i za granicą.