Jan Čižmář

_DSC2703Lutnista, studiował lutnię w Royal College of Music w Londynie i w Konserwatorium Królewskim w Hadze oraz muzykologię na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie. Jako teorbista i wykonawca partii basso contino występował z czołowymi dyrygentami i orkiestrami takimi jak orkiestra Royal Concertgebouw, Orchestra of the 18th Century, Orchestra of the Age of Enlightenment i Akademią Bachowską w Stuttgarie. Pośród jego licznych doświadczeń należy wymienić udział w projekcie “Dydona i Eneasz / Acis i Galatea” w Royal Opera House, Covent Garden, prowadzonym przez Christophera Hogwooda. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym cyklu koncertów muzyki dawnej Hudební Lahůdky (Musical Delicacies). Jan Čižmář jest wykładowcą na Akademii Muzycznej i Sztuk Scenicznych im. Janačka oraz Universytecie Masaryka w Brnie. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym swojego własnego zespołu Plaisirs de Musique.