Jakub Kościukiewicz

Wiolonczelista, w 1979 r. we Wrocławiu. Absolwent AM w Krakowie w klasie wiolonczeli ad. T. Kamińskiej oraz GSMD w Londynie w klasie wiolonczeli barokowej A. McGillivray. Studiował również na Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie wiolonczeli barokowej Ch. Kyprianides. Uczestnik licznych kursów wykonawstwa muzyki dawnej m.in. u R. Zipperlinga, J. ter Linden’a, J.Ward-Clarke, M. Möllenbecka, B. Cocseta, P. Carrai i B. Málè.

Od wielu lat z pasją zajmuje się historycznym wykonawstwem muzyki baroku. Współczesne realia wymagają jednak poszerzania o repertuar klasycystyczny a nawet romantyczny. Jako kameralista, solista i muzyk orkiestrowy występował i nagrywał z większością polskich zespołów grających na instrumentach historycznych, m.in. z Collegio di Musica Sacra Andrzeja Kosendiaka Dolnośląską Orkiestrą Barokową, Orkiestrą Liryczną, Harmonologią i Kapelą Jasnogórską prowadzonymi przez J. T. Adamusa, Concerto Polacco, Harmonia Sacra, La Tempesta, Hyacinthus Ensemble, Violin Consort, orkiestrą FAMD.PL, Goldberg Baroque Ensemble, Orkiestrą I Rzeczypospolitej, Polską Orkiestrą XVIII wieku, Starck CompagnayIl Piacere, Cantores Minores Wratislavienses, Cameratą Podlaską, Fiori Pari, Nova Silesia, Cappella dell’Ospedale della PietàIl Giardino d’Amore, Maresiénne Consort a także z belgijskimi zespołami Collegium Vocale oraz Les Muffatti prowadzonym przez Petera Van HeyghenaWspółpracował m.in. z takimi artystami jak W. Kłosiewicz, L. Stawarz, M. Toporowski, M. Szelest, Z. Pilch, O. Pasiecznik, J. Kasprzyk, S.L. Kaakinen, J. Semerádová, K. Junghänel, J.A. Bőtticher, A. Spering, R. Dubrovski, F. Heider, G. Antonini, A. Bernardini, R. Alessandrini,  E. Gatti, V.Genaux, M. Steger, C. Cavina, A. de Carlo, A. Kossenko, D. Visse, J. Schroeder, J. ter Linden, P. Goodwin, B. Bayl, P. Beznosiuk, N. Parle, S. Standage i C. Curnyn, a także P. McCreesh i Gabrielli Players, H.Ch. Rademann i Dresdner Kammerchor, Marek Štryncl i Musica Florea oraz P. Herreweghe i Collegium Vocale Gent.  Poza Polską występował również w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Czechach, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Słowacji, w Chinach i w USA. Brał udział w nagraniach ponad 30 płyt CD dla takich wytwórni jak CD Accord, Dux, Sarton, Cypres, LionRecords, Musicon, ProMusica Camerata.

Od 2005 roku współpracuje z zespołem Musicae Antique Collegiae Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej oraz prowadzi klasy wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej w ZPSM im F. Chopina przy ul. Bednarskiej (od 2007 roku). W stołecznym Teatrze Narodowym w latach 2008-2015 Jakub otaczał muzyczną opieką aktorkę Danutę Stenkę, przygotowując ją i występując wspólnie w spektaklu Iwanow A. Czechowa w reżyserii Jana Englerta. Wraca jednak chętnie do rodzinnego miasta gdzie jest stałym muzykiem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez J.Thiela (od 2008 roku). Od założenia przez L. Stawarz zespołu Royal Baroque Ensemble jest też jego stałym wiolonczelistą. Na łódzkiej  Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów od 2011 roku wykłada wiolonczelę barokową oraz prowadzi zespoły kameralne muzyki dawnej i akademicką orkiestrę barokową. Jest również założycielem i kierownikiem artystycznym orkiestry barokowej Altberg Ensemble skupiającej absolwentów tej uczelni. Zespół ten uhonorowany został nagrodą Armatka Kultury 2017. W 2017 roku Jakub obronił doktorat na temat XVII wiecznej literatury wiolonczelowej. Jest inicjatorem projektu Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej. Regularnie jest zapraszany jako wykładowca podczas Metodycznych Kursów Wykonawstwa Muzyki Dawnej w Warszawie. Prowadził też wielokrotnie kursy wykonawstwa historycznego w Le Treport (Normandia) oraz w wielu placówkach artystycznych w Polsce. Jakub gra m.in. na kopii wiolonczeli M. Goffrillo z 1693 roku zbudowanej przez B. Muthesiusa w Berlinie w 2013 roku, na anonimowym instrumencie meklemburskim z 1780 roku oraz na instrumencie G. S. Liebicha z 1790 roku zbudowanym w Szklarskiej Porębie, którego używa jako wiolonczeli piccolo.