Jakub Kościukiewicz

Jakub Kościukiewicz – wiolonczela, ur. w 1979 r. we Wrocławiu. Absolwent AM w Krakowie w klasie wiolonczeli ad. T. Kamińskiej oraz GSMD w Londynie w klasie wiolonczeli barokowej A. McGillivray. Studiował również na Dresdner Akademie für Alte Musik w klasie wiolonczeli barokowej Ch. Kyprianides. Uczestnik licznych kursów wykonawstwa muzyki dawnej m.in. u R. Zipperlinga, J. ter Linden’a, M. Möllenbecka, B. Cocseta, P. Carrai i B. Málè. Od wielu lat z pasją zajmuje się historycznym wykonawstwem muzyki baroku. Współczesne realia wymagają jednak poszerzania o repertuar klasycystyczny a nawet romantyczny. Jako kameralista, solista i muzyk orkiestrowy występował i nagrywał z większością polskich zespołów grających na instrumentach historycznych, m.in. z Collegio di Musica Sacra Andrzeja Kosendiaka Dolnośląską Orkiestrą Barokową, Orkiestrą Liryczną, Harmonologią i Kapelą Jasnogórską prowadzonymi przez Jana Tomasza Adamusa, Concerto Polacco, Harmonia Sacra, La Tempesta, Orkiestrą I Rzeczypospolitej, Il Piacere, Cantores Minores Wratislavienses, Cameratą Podlaską, Fiori Pari, Nova Silesia, Maresiénne Consort a także z belgijskimi zespołami Collegium Vocale oraz Les Muffatti prowadzonym przez Petera Van Heyghena. Współpracował m.in. z takimi artystami jak P. Herreweghe, G. Antonini, P. McCreesh, E. Gatti, A. Bernardini, P. Goodwin, A. de Carlo, F. Heider, J. M. Florêncio, J. ter Linden, A. Kossenko, C. Cavina, B. Bayl, K. Junghänel, H.Ch. Rademann, W. Kłosiewicz, M. Toporowski, M. Szelest, Z. Pilch, P. Beznosiuk, O. Pasiecznik, J. Kasprzyk, R. Dubrovski, N. Parle, D. Visse, M. Stryncl, A. Spering i J. Schroeder. Poza Polską występował również w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Czechach, Rosji, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Słowacji i w USA. Brał udział w nagraniach ponad 30 płyt CD dla takich wytwórni jak CD Accord, Dux, Sarton, Cypres, Musicon, ProMusica Camerata.

Od 2005 roku współpracuje z zespołem Musicae Antique Collegiae Varsoviense przy Warszawskiej Operze Kameralnej oraz prowadzi klasy wiolonczeli barokowej i zespołów muzyki dawnej w ZPSM im F. Chopina przy ul. Bednarskiej (od 2007 roku). W stołecznym Teatrze Narodowym Jakub otacza muzyczną opieką aktorkę Danutę Stenkę, przygotowując ją i występując wspólnie w spektaklu Iwanow A. Czechowa w reżyserii Jana Englerta. Wraca jednak chętnie do rodzinnego miasta gdzie jest stałym muzykiem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej (od 2008 roku) Współpracuje też z zespołami Hyacinthus Ensemble i Violin Consort, orkiestrami FAMD.PL, Royal Baroque Ensemble oraz Starck Compagnay i Polska Orkiestra XVIII wieku. Na łódzkiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów od 2011 roku wykłada wiolonczelę barokową oraz prowadzi zespoły kameralne muzyki dawnej i akademicką orkiestrę barokową. W styczniu 2017 roku obronił doktorat na temat XVII wiecznej literatury wiolonczelowej. Jest inicjatorem projektu Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej. Regularnie jest zapraszany jako wykładowca podczas Metodycznych Kursów Wykonawstwa Muzyki Dawnej w Warszawie. Prowadził też wielokrotnie kursy wykonawstwa historycznego w Le Treport (Normandia), Świdnicy oraz Łodzi. Jakub gra m.in. na kopii wiolonczeli Matteo Goffrillo z 1693 roku zbudowanej przez Bastiana Muthesiusa w Berlinie w 2013 roku oraz na instrumencie Gottfrieda Siegismunda Liebicha z 1790 roku zbudowanym w Schreiberhau (Szklarska Poręba), którego używa jako wiolonczeli piccolo.