Henryk Kasperczak

Henryk Kasperczak – chitarrone, absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie lutni Toyohiko Satoh i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest autorem książki Lutnia renesansowa dawniej i dziś. Synteza stylów, form i środków wykonawczych w twórczości Toyohiko Satoh.

Aktywnie działa wśród młodzieży współtworząc Festiwal Lutniowy Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja w Gostyniu i Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej w Malborku.

Przewodniczący jury i współorganizator Kunkursu Muzyki Dawnej dla młodzieży w Malborku. Współorganizator i akompaniator na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Dawnej Canticum Gaudium w Poznaniu.

Grając na instrumentach historycznych uczestniczy również w działaniach muzyki współczesnej i rozrywkowej. W formacjach Amaryllis i Pospolite Ruszenie łączy muzykę dawną z rokiem progresywnym. Współpracując z Jackiem Kowalskim, Mirosławem Czyżykiewiczem i Bartkiem Marusikiem wprowadza lutnie w świat współczesnej piosenki z tekstem literackim.

fot. Modelina Magdalena Kasperczak