Dominika Stencel

Waltornistka. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Doskonaliła swoje umiejętności m.in. u Williama VerMeulena, Radovana Vlatkovica, Tounisa van Der Zwarta i Christiana Dallmanna. Jej pasją jest granie na rogach historycznych. Swoje zainteresowania problematyką historycznych praktyk wykonawczych realizowała na licznych kursach mistrzowskich oraz współpracując z wieloma polskimi i zagranicznymi zespołami muzyki dawnej.

W latach 1997-2007 pracowała jako waltornistka w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Obecnie jest członkinią orkiestry instrumentów dawnych MACV Warszawskiej Opery Kameralnej.