Capella 1547

Portfolio Categories: Artyści.

Orkiestra barokowa Capella 1547 to młody zespół nierozerwalnie związany z miastem Lesznem i festiwalem Leszno Barok Plus. Powstała podczas II edycji festiwalu
w 2016 roku. Nazwa orkiestry nawiązuje do roku 1547, w którym to miasto Leszno otrzymało prawa miejskie. Jednym z zadań, jakie postawili sobie pomysłodawcy
i założyciele Capelli jest odnajdowanie i wykonywanie dzieł muzycznych przeszłości (głównie okresu baroku) bezpośrednio i pośrednio związanych z miastem. W tym duchu zespół zrealizował projekt opracowania partytury oraz wykonania mszy leszczyńskiego kompozytora Jana Kaspra Pierszyńskiego (1718–19.09.1758), jak również wykonania serenaty Vivaldiego Gloria e Imeneo, napisanej dla upamiętnienia Ślubu Marii Leszczyńskiej z królem Francji Ludwikiem XV.
Solistami, którzy do tej pory wystąpili z Capellą 1547, byli: Olivia Centurioni, Ingrida Gapova, Marzena Michałowska, Michał Sławecki, Adam Pastuszka, Jan Jakub Monowid, Dawid Biwo, Piotr Olech. Koncertmistrzynią zespołu jest Dominika Małecka, a jego koordynatorem Mateusz Małecki.